KIRKENS HUS MANDAL

Den norske kirke i Mandal - "Folkekirken" - er i gang med planlegging av nytt Kirkens Hus. Mandal menighetsråd er byggherre og ønsker at menigheten skal være nærværende i lokalsamfunnet, og at Kirkens Hus skal bli et godt samlingssted for barn, ungdom og voksne. Les mer om Kirkens Hus på hjemmesiden for prosjektet.

FELLESRÅDET

Fellesrådet er Mandal kirkelige fellesråds høyeste organ. Les mer om Mandal kirkelige fellesråd.

GIVERTJENESTE

Givertjenesten i Mandal og Holum  mengiheter har gjort at vi har forbedret kvaliteten i mange av våre oppgaver. Les mer om givertjenesten

RIS OG ROS

Vi som jobber med nettsiden til Mandal & Holum menigheter vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan du som leser/ bruker av siden opplever innholdet. Vi tar imot både ris og ros. Er det noe som du synes er bra, noe som ikke stemmer på siden, eller noe som mangler, ta kontakt med oss på kirkesenteret. Send epost