Innkalling til årsmøte i Mandal menighet

Innkalling til årsmøte i Mandal menighet

Årsmøte for Mandal menighet finner sted 7. april etter gudstjenesten i Mandal kirke, ca kl 1230. 

Åsmøter skal behandle følgende saker: 

SAK 1 - Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen
SAK 2 - Godkjenning av innkalling
SAK 3 - Årsmelding og regnskap
SAK 4 - Evt

Årsmelding kan lastes ned her: Årsmelding 2018

Årsmeldingen kan hentes på Kirkesenteret. OBS: Kirkesenteret er stengt pga. flytting i uke 13. 
Årsmeldingen legges også ut i våpenhuset i Mandal kirke. 

Vel møtt!
Menighetsrådet


Del denne artikkel på e-post