FELLESRÅDET
Fellesrådet er Mandal kirkelige fellesråds høyeste organ. Fellesrådet er satt sammen av:

 

- To representanter for hvert sokn i Mandal kommune

- En politisk oppnevnt representant av Mandal bystyre 

- En geistlig representant oppnevnt av biskopen

Kirkevergen er saksbehandler for fellesrådet.


REPRESENTANTER

John Morten Varhaug, Holum menighetsråd, LEDER

Ragnvald Madland, Mandal menighetsråd

Mette Skaret Kjos-Hanssen, Mandal menighetsråd

Kari Roksvold Lindland, Holum menighetsråd

Freddy Berg, Geistlig repr., nestleder

Heidi Johanne Sandaa, kommunal representant

Vararepresentaner:

1.vara Mandal menighetsråd: Lars Kjølberg

2.vara Mandal menighetsråd: Anne Marie Telhaug Winsnes

1.vara Holum menighetsråd: John Kittelstad

2.vara Holum menighetsråd: Kristin Røiseland Soteland

Vararepresentant kommunen: Jorun Nilsen Stallemo

 

Kirkeverge Øystein Ramstad er saksbehandler og sekretær for fellesrådet