MANDAL MENIGHET

Oversikt over Mandal Menighetsråd 2015-2019

Anne Marie Telhaug Winsnes, Leder, tlf 41127229. send epost
Tom Rune Gundersen, Nestleder, tlf 90025809, send epost
Helga Marie de Presno, tlf 91871424, send epost
Arild Førsund, tlf 95219999, send epost
Marit Seland, tlf 90152387, send epost
Tom Inge Dahl, tlf 97572212, send epost
Mette Skaret Kjos-Hanssen, tlf 97514369 , send epost
Ragnvald Madland, tlf 91677563, send epost
Eva Marie Jansvik, tlf 980 81075, send epost
Lars Kjølberg, tlf 95751405, send epost
Ingunn Eikeland, tlf 95069844, send epost
Jan Harald Syvertsen, tlf 90734895, send epost
Sigbjørn Sløgedal, tlf 48996840, send epost
Frida Sandvik, tlf 92800020, send epost
Roar Stallemo, tlf 91677563, send epost
Jonas Kofoed Malin, send epost

 

Møter i Mandal menighetsråd 2019:

Innkalling 30.01.19     Møtebok 30.01.19

 

 

Møter i Mandal menighetsråd 2018:

Innkalling 24.01.18       Møtebok 24.01.18

Innkalling 18.04.18       Møtebok 18.04.18

Innkalling 13.06.18       Møtebok 13.06.18

Innkalling 29.08.18       Møtebok 29.08.18

Innkalling 24.10.18       Møtebok 24.10.18

Innkalling 05.12.18       Møtebok 05.12.18

 

Møter i Mandal menighetsråd 2017:

18.januar 2017
1. mars 2017
26.
april 2017
7. juni 2017
21. juni 2017
30. august 2017
25. oktober 2017
6. desember 2017
18. desember 2017

Møter i Mandal menighetsråd 2016:

27.januar 2016
9.mars 2016
20.april 2016
8.juni 2016
7.september 2016
19.oktober
2016
16.november 2016

Møter i Mandal menighetsråd 2015:

11.november 2015

9.desember 2015
14.desember 2016

SAKSPAPIRER
8.juni 2016
7.september
2016
19.oktober 2016
16.november
2016
14.desember
2016
18.januar
2017 (kun saksliste)
1. mars 2017
26.
april 2017
7.
juni 2017

RÅD OG UTVALG I MANDAL MENIGHET

DÅPSOPPLÆRINGSUTVALGET:
Rita Brådland, leder
Glenn Ueland
Gunhild Fagerli Ueland
Bjørnar Øybekk, sekretær
Ameli Rebekka Rølland
Lotte Ploug Aalvik, menighetspedagog

UNGDOMSUTVALGET (felles med Holum):
Martine Stensland
Karina Neema Sætrenes Olsen
Kurt Alexander Jørgensen
Fredrik Eivindssønn Beckstrøm
Karoline Stoveland
Ingunn Eikeland
Tom Inge Dahl
Oddveig Flatebø Olsson, undervisningsleder

DIAKONIUTVALGET:
Marit Seland, leder
Heidi Sæves Thorbjørnsen
Helene Lohne Kristensen, prostiprest

MISJONSUTVALGET:
Frida Sandvik, leder
Aud Skjelsbæk
Tor Magne Stoveland
Marion Sødal

GUDSTJENESTEUTVALGET:
Arild Førsund, leder
Tom Rune Gundersen
Britt Turid Madsen, Kantor
Eva Marie Jansvik, Sokneprest

Skjernøy menighetsutvalg

Jan Harald Syvertsen, leder
Lillian Dyrstad, kasserer
Gunn Hilde Syvertsen, ansvar for dåpsopplæringsprogrammet
Bergliot Haraldstad, sekretær
Per Ragnar Haraldstad, prost

Harkmark menighetsutvalg

Unn Sandnes Eriksen, leder
Hilde Juell
Carl S. Olsen
Reidun Eigebrekk, sekretær
Jan Helge Kristensen, sokneprest

HOLUM MENIGHET

Oversikt over menighetsrådet i Holum 2015-2019
 

Finn Røiseland, leder, tlf 99323487send epost

Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri, nestleder, tlf 95464258send epost
Kari R. Lindland, tlf 48296078, send epost
Gunnar Holbek, tlf 92818548, send epost
John Kittelstad, tlf 95290656 send epost 
Kirsti Kvidbergskår, tlf 41298310, send epost
John Morten Varhaug, tlf 47025327, send epost
Marita Nøkland, tlf 47623837send epost
Finn Røiseland, tlf 99323487send epost
Kristin Røiseland Soteland, leder, tlf 97564154 send epost

Gerd Ruth Rosland Nordstrand, tlf 95889199, send epost
Arnt Helge Nordstrand, tlf 92413772, send epost
Odd Magnar Nøkland, tlf 91836522send epost 

 

Møter i Holum menighetsråd 2019:

Innkalling 16.01.19     Møtebok 16.01.19

 

Møter i Holum menighetsråd 2018:

Innkalling 23.01.18     Møtebok 23.01.18

Innkalling 13.03.18    /Portals/253/Motebok%20Holum%20MR%2013_03_18_1.pdf

Innkalling 17.04.18     Møtebok 17.04.18

Innkalling 22.05.18     Møtebok 22.05.18

Innkalling 04.09.18     Møtebok 04.09.18    

Innkalling 09.10.18     Møtebok 09.10.18

Innkalling 13.11.18     Møtebok 13.11.18

Innkalling 11.12.18     Møtebok 11.12.18 

 

 

MØTEBOK:

12.november 2015
8.desember 2015
26.januar 2016
8.mars 2016 
19.april 2016
9.juni 2016
6.september
2016
18.oktober 2016
15.november
2016
13.desember
2016
17.januar
2017
14.
mars 2017
25.
april 2017
6.
juni 2017
29. august 2017
10.oktober 2017
14. november 2017
12. desember 2017
23. januar 2018

SAKSPAPIRER:
9.juni 2016
6.september
2016
18.oktober 2016
15.november 2016
13.desember 2016
14. mars 2017
25. april 2017
6. juni 2017
 

RÅD OG UTVALG I HOLUM MENIGHET

DIAKONIUTVALGET:
Ingrid Valand
Finn Røiseland

MISJONSUTVALGET:
Torbjørn Kloster
Anne Karin Kvidbergskår Agnihotri

DÅPSOPPLÆRINGSUTVALGET:
Marita Nøkland
Marit Røiseland
Karianne Walvick Landås
Kjetil Nomedal
Lotte Ploug Aalvik, menighetspedagog

GUDSTJENESTEUTVALGET:
Kristin Soteland, leder
Torbjørn Kloster
Gunnar Holbek
Britt Turid Madsen, kantor
Bjørnar Johnsen Øybekk, sokneprest

UNGDOMSUTVALGET (felles med Mandal):
Martine Stensland
Karina Neema Sætrenes Olsen
Kurt Alexander Jørgensen
Fredrik Eivindssønn Beckstrøm
Karoline Stoveland
Ingunn Eikeland
Tom Inge Dahl
Oddveig Flatebø Olsson, undervisningsleder
 

 

MENIGHETER OG KIRKEBYGG

Mandal kirke

Vår visjon er: "Vi vil være nær troens kilder og nær dagens mennesker"    Les mer...

Harkmark kirke

Vår visjon er: "Vi vil være nær troens kilder og nær dagens mennesker"    Les mer...

Holum kirke

Vår visjon er: "TRIVSEL - TRO - TJENESTE"    Les mer...

Skjernøy kapell

Vår visjon er: "Vi vil være nær troens kilder og nær dagens mennesker"    Les mer...

Kirkevalget 2019

Det er kirkevalg 9. september 2019. Kanskje skal du stille til valg? Du er invi...   Les mer...